Gerikter og Dørornamenter

gerikter

Med stilfulle gerikter har du mulighet for å ramme inn din nye dør i samme materialer som døren. En gerikt er den delen av karmen som vender ut i rommet. På denne måten kommer døren til sin fulle rett. Geriktene kan også anvendes som fotlister.

 

 

 

 

 

 

BYBLOS GERIKTER.

Se mer her!.

byblos
byblos2

DØRKARMER

Se mer her!.

door
door2

AXXENT DØRKARMER.

axxent
axxent2